Prosjektbloggen

Dokumentasjon av oppgradering av eiendommen

Archive for august, 2008

Aldri så galt…

Posted by arepeggio den 27/08/2008

Da vi skulle grave hull for sandfangerkum, ble vi litt stresset fordi gravemaskinen fikk tak i et plastrør som kunne se ut som hovedvannledningen til husene i nabolaget. Men det viste seg at røret ikke var i bruk – vi fant faktisk også en løs ende.

Så da vi litt senere (trodde vi) fant fortsettelsen av det samme røret ca fem meter lengre nord, bestemte vi oss for å kappe vekk en bit, fordi røret ville ligge i veien for en betongsåle som vi skulle støpe ved nabogrensen.

Men vi var blitt grundig lurt, for dette røret var hovedvannledningen. Jeg fant fort ut det da jeg begynte å sage. Bildet til venstre viser litt av vannrøret på tvers borte ved vannet. Gravemaskinen var dreid ca 180 grader i forhold til på bildet, så vannspruten sto rett inn i førerhytta.

Dermed måtte vi tilkalle rørlegger for å kople det hele sammen igjen. Som bonus tok vi ut en forgrening til hagevanning og utekran. Skikkelig vanntrykk fikk vi også – 32 mm rør og 10 kg.

080827_drenering_fra_nordsiden_d080827_rorlegger

Reklamer

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »

Nytt drensrør fra nordsiden

Posted by arepeggio den 27/08/2008

Med skikkelig avløp for overvannet fra den nye sandkummen, var nå tiden kommet for å legge nye rør til dreneringen langs muren i nabogrensen mot nord. Vi fikk også koplet til et gammelt sementrør og et plastrør som leder overvann fra naboeiendommen mot nord.

I tillegg kommer vann fra sluk i gårdplass, og takvann fra hus og garasje/carport.

080827_drenering_fra_nordsiden_1080827_drenering_fra_nordsiden_2080827_drenering_fra_nordsiden_3

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Andre rørinspeksjon

Posted by arepeggio den 26/08/2008

Gravemaskinen kom i ti-tiden i går og begynte å fjerne jordmasse over røret som gikk nedover i hagen. Robin hjalp til med å fjerne pukk rundt kummen i dammen, og å knuse gamle sementrør som skulle fjernes. Deretter kom det folk fra rørinspeksjonen for å påvise retningen videre. Vi gravde opp noen flere rør, og fant flere problemer. Men til slutt så det ut til at vi hadde fått fjernet alle de dårlige rørene og kommet til et bedre rør med grovere dimensjon, så jeg dro til byen og hentet plastrør og nødvendige deler.

Men jeg  var litt forundret over hvor høy vannstanden var i dette røret, som lå nesten vannrett. Så jeg hentet kameraet og forsøkte å ta et bilde inn i røret. Det avslørte at inne i det grove røret lå det en rørlengde med en mindre dimensjon, og inne i dette mindre røret lå det en stein som fylte det meste av diameteren (klikk på det midterste bildet). Ikke rart at vannet ikke ville renne unna. I dag morges hjalp gravemaskinen meg med å grave opp disse rørene også, slik at vi kunne legge nytt plastrør de femten metrene opp til sandkummen og kople til der.

080825_robin_sementror_1080825_ror_innsnevring080825_rorinspeksjon_2

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Merket med: | Leave a Comment »

Sketchup-tegninger av prosjektet

Posted by arepeggio den 24/08/2008

Har tegnet forslag til hvordan vi kan løse diverse bygningsmessige utfordringer:

Taket på huset er forlenget til enden av eksisterende terrasse, for å bli kvitt fuktproblemene mellom terrassen og kjellermuren. Løsningen er tenkt utført som en overbygd terrasse (bilde 1). Vest for den overbygde terrassen skal det settes opp en ny terrasse. Som bæring under en del av den nye terrassen vil det bli satt opp en hagebod i lecastein.

Taket på huset vil også bli forlenget i den østre enden (bilde 2), for å danne et overbygd inngangsparti.

Nordvest for huset skal det bygges en garasje (bilde 1 og 3). Dette med garasje er bare en slags forkledning, for dette lokalet vil bli innredet til et ekte ’Handyman-verksted’. Garasjen vil ha rulleport i begge ender, for å sikre tilkomsten for bil, tilhenger osv, til bakgården.

I den østre enden av garasjen blir det satt opp en carport (bilde 2 og 4).

gujordveien_prosjekt_sorvestgujordveien_prosjekt-nordostgujordveien_bod_sorgujordveien_bod_nordost

Posted in Carport, Garasje/Verksted, Huset, SketchUp | Merket med: , | Leave a Comment »

Første rørinspeksjon

Posted by arepeggio den 21/08/2008

Vi var på en måte litt bekymret for tilstanden til det gamle dreneringsrøret som vi hadde funnet. For det viste seg at det rant like mye vann under røret som inne i det. Og det kunne umulig være helt bra. Dessuten, da vi tok hull på røret nede ved hagedammen, viste det seg at bunnen av røret var fylt med røtter fra det nærmeste treet. Så vi bestemte oss for å bestille rørinspeksjon for å kartlegge tilstanden. De gikk inn med en minitraktor (10 cm i diameter) med kamera, og det ble avdekket til dels store åpninger i rørskjøtene, brudd på et rør, og røtter. Dessuten: Mindre enn en meter nedenfor hagedammen virket det som om røret var helt tett. Vi ble anbefalt å ta hull på røret nede ved hagedammen, så kunne de komme tilbake og sjekke hvordan tilstanden var videre nedover…

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Hagedam

Posted by arepeggio den 09/08/2008

Noe av det som lå slengt i skogkanten vår, var en gammel kummering. Jeg fantaserte lenge om å grave ned kummeringen et sted i hagen og bruke den som grillplass. Men vi fant egentlig ikke noen plassering som vi slo oss til tåls med. Så kom ideen om å anlegge en hagedam, og bruke kummeringen som ’dypbasseng’.

Som sagt, så gjort! Det ble gravd til passe dybde, kummeringen ble plassert, og til alt overmål fant vi et gammelt dreneringsrør i betong som vi koplet oss inn på med tanke på framtidig avløp fra hagedammen. Men så tok hjerneaktiviteten slutt! Det ble fylt igjen rundt kummeringen med ’stedlige masser’, det vil si jord, og etter et voldsomt regnskyll den påfølgende natt, var hele kummeringen oversvømt av flomvann.

Bildene viser kummeringen etter at all gjørmen er blitt spadd ut igjen for hånd, det er blitt lagt fiberduk og drensslange til avløp. Og etter at bildene ble tatt, ble det fylt rundt kummeringen med grovpukk.

080809_hagedam1080809_hagedam2

Posted in Hagedam, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Oversiktsbilder august 2008

Posted by arepeggio den 03/08/2008

På tide med nye oversiktsbilder… Kledningen er kappet, drensplatene er blitt montert helt opp til toppen av yttermuren, og avsluttet med et beslag. Kravelen er montert og støpt, og det nye bjelkelaget er montert. Det skal med tiden monteres terrassegulv langs hele nordsiden og østsiden av huset.

Natursteinsmuren er blitt fjernet og har etterlatt seg et dypt krater, siden muren gikk mye dypere enn det som vi på forhånd hadde forutsett. Greit nok det, for da fikk vi mer stein tilgjengelig til andre prosjekter.

080808_fra_ost080808_fra_nordost1080808_kravel_og_bjelkelag

På grunn av vanntilsig fra terrenget mot nord, tok det ikke lang tid før det hadde samlet seg betydelige vannmengder i krateret etter natursteinsmuren. Ikke rart at gårdsplassen var så fuktig som den var. Det tredje bildet viser utgravingen for hageboden, og det fjerde viser en av steinmurene som vi laget.

080808_fra_nordvest080808_gammel_drenering080808_hagebod_og-hagedam080808_steinmur

Posted in Hagebod, Huset, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Kvisting av trær

Posted by arepeggio den 02/08/2008

Når vi først hadde maskin tilgjengelig, tok vi oss tid til å fjerne noen av de nederste greinene av de nærmeste bjørketrærne.

Hei, stopp en halv! Dette er vel strengt tatt ikke lovlig… Ok med personlift, men ikke med gravemaskin…

Men du verden så praktisk!

080802_kvisting_a080802_kvisting_b

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »

Parkeringsplass mot øst

Posted by arepeggio den 01/08/2008

Vi plasserte en rekke med naturstein på østsiden av huset, slik at vi kunne få en ekstra parkeringsplass der.

080801_p_plass1080801_p_plass2080801_p_plass3080808_p_plass_ost

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »