Prosjektbloggen

Dokumentasjon av oppgradering av eiendommen

Nytt drensrør fra nordsiden

Posted by arepeggio den 27/08/2008

Med skikkelig avløp for overvannet fra den nye sandkummen, var nå tiden kommet for å legge nye rør til dreneringen langs muren i nabogrensen mot nord. Vi fikk også koplet til et gammelt sementrør og et plastrør som leder overvann fra naboeiendommen mot nord.

I tillegg kommer vann fra sluk i gårdplass, og takvann fra hus og garasje/carport.

080827_drenering_fra_nordsiden_1080827_drenering_fra_nordsiden_2080827_drenering_fra_nordsiden_3

Reklamer

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Andre rørinspeksjon

Posted by arepeggio den 26/08/2008

Gravemaskinen kom i ti-tiden i går og begynte å fjerne jordmasse over røret som gikk nedover i hagen. Robin hjalp til med å fjerne pukk rundt kummen i dammen, og å knuse gamle sementrør som skulle fjernes. Deretter kom det folk fra rørinspeksjonen for å påvise retningen videre. Vi gravde opp noen flere rør, og fant flere problemer. Men til slutt så det ut til at vi hadde fått fjernet alle de dårlige rørene og kommet til et bedre rør med grovere dimensjon, så jeg dro til byen og hentet plastrør og nødvendige deler.

Men jeg  var litt forundret over hvor høy vannstanden var i dette røret, som lå nesten vannrett. Så jeg hentet kameraet og forsøkte å ta et bilde inn i røret. Det avslørte at inne i det grove røret lå det en rørlengde med en mindre dimensjon, og inne i dette mindre røret lå det en stein som fylte det meste av diameteren (klikk på det midterste bildet). Ikke rart at vannet ikke ville renne unna. I dag morges hjalp gravemaskinen meg med å grave opp disse rørene også, slik at vi kunne legge nytt plastrør de femten metrene opp til sandkummen og kople til der.

080825_robin_sementror_1080825_ror_innsnevring080825_rorinspeksjon_2

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Merket med: | Leave a Comment »

Sketchup-tegninger av prosjektet

Posted by arepeggio den 24/08/2008

Har tegnet forslag til hvordan vi kan løse diverse bygningsmessige utfordringer:

Taket på huset er forlenget til enden av eksisterende terrasse, for å bli kvitt fuktproblemene mellom terrassen og kjellermuren. Løsningen er tenkt utført som en overbygd terrasse (bilde 1). Vest for den overbygde terrassen skal det settes opp en ny terrasse. Som bæring under en del av den nye terrassen vil det bli satt opp en hagebod i lecastein.

Taket på huset vil også bli forlenget i den østre enden (bilde 2), for å danne et overbygd inngangsparti.

Nordvest for huset skal det bygges en garasje (bilde 1 og 3). Dette med garasje er bare en slags forkledning, for dette lokalet vil bli innredet til et ekte ’Handyman-verksted’. Garasjen vil ha rulleport i begge ender, for å sikre tilkomsten for bil, tilhenger osv, til bakgården.

I den østre enden av garasjen blir det satt opp en carport (bilde 2 og 4).

gujordveien_prosjekt_sorvestgujordveien_prosjekt-nordostgujordveien_bod_sorgujordveien_bod_nordost

Posted in Carport, Garasje/Verksted, Huset, SketchUp | Merket med: , | Leave a Comment »

Første rørinspeksjon

Posted by arepeggio den 21/08/2008

Vi var på en måte litt bekymret for tilstanden til det gamle dreneringsrøret som vi hadde funnet. For det viste seg at det rant like mye vann under røret som inne i det. Og det kunne umulig være helt bra. Dessuten, da vi tok hull på røret nede ved hagedammen, viste det seg at bunnen av røret var fylt med røtter fra det nærmeste treet. Så vi bestemte oss for å bestille rørinspeksjon for å kartlegge tilstanden. De gikk inn med en minitraktor (10 cm i diameter) med kamera, og det ble avdekket til dels store åpninger i rørskjøtene, brudd på et rør, og røtter. Dessuten: Mindre enn en meter nedenfor hagedammen virket det som om røret var helt tett. Vi ble anbefalt å ta hull på røret nede ved hagedammen, så kunne de komme tilbake og sjekke hvordan tilstanden var videre nedover…

Posted in Drenering, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Hagedam

Posted by arepeggio den 09/08/2008

Noe av det som lå slengt i skogkanten vår, var en gammel kummering. Jeg fantaserte lenge om å grave ned kummeringen et sted i hagen og bruke den som grillplass. Men vi fant egentlig ikke noen plassering som vi slo oss til tåls med. Så kom ideen om å anlegge en hagedam, og bruke kummeringen som ’dypbasseng’.

Som sagt, så gjort! Det ble gravd til passe dybde, kummeringen ble plassert, og til alt overmål fant vi et gammelt dreneringsrør i betong som vi koplet oss inn på med tanke på framtidig avløp fra hagedammen. Men så tok hjerneaktiviteten slutt! Det ble fylt igjen rundt kummeringen med ’stedlige masser’, det vil si jord, og etter et voldsomt regnskyll den påfølgende natt, var hele kummeringen oversvømt av flomvann.

Bildene viser kummeringen etter at all gjørmen er blitt spadd ut igjen for hånd, det er blitt lagt fiberduk og drensslange til avløp. Og etter at bildene ble tatt, ble det fylt rundt kummeringen med grovpukk.

080809_hagedam1080809_hagedam2

Posted in Hagedam, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Oversiktsbilder august 2008

Posted by arepeggio den 03/08/2008

På tide med nye oversiktsbilder… Kledningen er kappet, drensplatene er blitt montert helt opp til toppen av yttermuren, og avsluttet med et beslag. Kravelen er montert og støpt, og det nye bjelkelaget er montert. Det skal med tiden monteres terrassegulv langs hele nordsiden og østsiden av huset.

Natursteinsmuren er blitt fjernet og har etterlatt seg et dypt krater, siden muren gikk mye dypere enn det som vi på forhånd hadde forutsett. Greit nok det, for da fikk vi mer stein tilgjengelig til andre prosjekter.

080808_fra_ost080808_fra_nordost1080808_kravel_og_bjelkelag

På grunn av vanntilsig fra terrenget mot nord, tok det ikke lang tid før det hadde samlet seg betydelige vannmengder i krateret etter natursteinsmuren. Ikke rart at gårdsplassen var så fuktig som den var. Det tredje bildet viser utgravingen for hageboden, og det fjerde viser en av steinmurene som vi laget.

080808_fra_nordvest080808_gammel_drenering080808_hagebod_og-hagedam080808_steinmur

Posted in Hagebod, Huset, Tomtearbeid | Leave a Comment »

Kvisting av trær

Posted by arepeggio den 02/08/2008

Når vi først hadde maskin tilgjengelig, tok vi oss tid til å fjerne noen av de nederste greinene av de nærmeste bjørketrærne.

Hei, stopp en halv! Dette er vel strengt tatt ikke lovlig… Ok med personlift, men ikke med gravemaskin…

Men du verden så praktisk!

080802_kvisting_a080802_kvisting_b

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »

Parkeringsplass mot øst

Posted by arepeggio den 01/08/2008

Vi plasserte en rekke med naturstein på østsiden av huset, slik at vi kunne få en ekstra parkeringsplass der.

080801_p_plass1080801_p_plass2080801_p_plass3080808_p_plass_ost

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »

Omstabling av natursteinsmur

Posted by arepeggio den 31/07/2008

Langs eiendomsgrensen mot nord, går det en gammel natursteinsmur. Den har nok aldri vært pen, til det er den alt for skjødesløst stablet, og en del av steinene klart uegnet til formålet. Den er heller ikke riktig plassert i terrenget, fordi fronten i den østre enden ligger nesten halvannen meter fra grenselinjen, slik at den stjeler verdifull plass fra gårdsplassen. Så vi har bestemt at hele muren skal vekk og erstattes med en stablesteinsmur i betongblokker langs hele eiendomsgrensen mot nord, en strekning på trettifem meter. De gamle natursteinene skal benyttes til andre formål på tomta. Siden dette er en tidkrevende plukkejobb, bestemmer vi oss for å leie en gravemaskin og gjøre dette selv.

080731_fra_grense_nordvest080731_gravemaskin_kommer080731_mot_grense_nordvest

I tillegg til denne jobben, måtte det flyttes en del masser og graves ut for en hagebod som skal ligge under den nye terrassen mot vest. Noen digre steiner ble også fjernet fra et steinbedlignende område på sørsiden av huset.

080731_plass_til_teltboden080801_fjerne_stein1080801_fjerne_stein2

Posted in Tomtearbeid | Leave a Comment »

Montering og støping av Nordic-elementer

Posted by arepeggio den 24/07/2008

Har holdt på noen timer hver dag tilsvarende et par tre arbeidsdager med montering av murelementer fra Nordic. Fordelen med disse er at betongforbruket er sterkt redusert, samt at elementene fungerer som forskalling. Det holder med å sette ut laserhøyder i singelen for hver 2,5 meter.

Jobben ble påbegynt allerede lørdag med hjørnet mot nordøst og jeg kom på en måte godt i gang. Robin hjalp meg på søndag med å sette ut de fleste elementene som har lagt på terrassen siden sent i fjor høst. Mandag og tirsdag jobbet jeg med elementene, armering og singel fram til halv to, pluss fra etter middagstid og fram til ni om kvelden.

Betongbilen kom ti på halv elleve i går onsdag, og dro ca klokken ett. Dagen i dag har gått med til riving av forskalling og rensking av materialer. Dessuten er det blitt montert trykkavlastninger mellom ytterveggen og den nye muren.

080724_kravel_mot_sorvest080724_kravel_ost1080724_kravel_ost2080724_kravel_nord

Posted in Drenering, Huset, Kravel, Støping | Merket med: , , | Leave a Comment »